inAW Journal Multidisciplinary Academic Magazine


jest elektronicznym czasopismem naukowym, wydawanym przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Zgłoś temat artykułu na adres jlapinska@asp.krakow.pl

Zgłoś artykuł przez system redakcyjny

Więcej informacji w wytycznych dla autorów

Posiadany przez czasopismo system elektronicznej redakcji umożliwia automatyczną integrację pisma z bazami naukowymi, co zwiększa widoczność pisma i podnosi wskaźniki cytowań.

Każdy artykuł przed publikacją jest recenzowany. Każdy artykuł rozpowszechniany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Każdy artykuł opublikowany w czasopiśmie inAW Journal otrzymuje numer DOI.

Nasze czasopismo cechuje wysoka jakość wizualna, która wpływa na czytelność i odbiór treści.
Każdy wydany numer "inAW Journal" posiada nowatorską prezentację i promocję w formie multimedialnej ekspozycji słowa w Galerii Fashion Startup przy ul. Piłsudskiego 21 w Krakowie.