POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników czasopisma “inAW Journal - Multidisciplinary Academic Magazine”, działającego pod adresem www.inawjournal.pl zwanego dalej „Czasopismem”.

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, z siedzibą , przy ul. Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków, NIP: 6750007570 REGON: 000275783 zwanym dalej „Administratorem”. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanych dalej „RODO”.

Już dziś zgłoś pomysł artykułu do publikacji!

Aby zgłosić artykuł do publikacji w "inAW Journal" wystarczy pomysł!

Pobierz instrukcje dla autorów, aby dowiedzieć się:

 • jak przebiega proces naboru artykułów do publikacji
 • jak wspieramy autorów w toku opracowania tekstu
 • jak zgłosić swój pomysł na artykuł naukowy
INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

II. Cel, zakres i czas przetwarzania danych osobowych 

1. Dane osobowe użytkowników Platformy przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do  sprawnego funkcjonowania naukowego czasopisma elektronicznego, a zwłaszcza w celu:   

 • sprawnej komunikacji w procesie redakcyjnym;   
 • redagowania treści;  
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron, czytelnictwa publikacji);  
 • wysyłania za zgodą użytkowników powiadomień i informacji dotyczących czasopisma;  
 • ewentualnych opłat za dostęp do publikacji;  
 • informowania czytelników o autorstwie tekstów opublikowanych w Czasopiśmie;  
 • indeksowania opublikowanych tekstów i danych w bazach danych, katalogach i serwisach, zgodnie z polityką wydawniczą czasopisma. 

2. Użytkownicy zarejestrowani na Platformie mogą przekazać Administratorowi następujące dane:  

 • Imię* 
 • Drugie imię 
 • Nazwisko* 
 • Login* 
 • Płeć 
 • Hasło (zaszyfrowane)* 
 • Email* 
 • ORCiD ID 
 • Strona WWW 
 • Państwo* 
 • Telefon 
 • Fax 
 • Afiliacja 
 • Biografia 
 • Data rejestracji 
 • Ostatnia data zalogowania 
 • Lokalizacja 
 • Zainteresowania badawcze 
 • Funkcja (rola) w Czasopiśmie  

 3. W przypadku uruchomienia w Czasopiśmie sprzedaży elektronicznych wersji publikacji, osoby  zainteresowane skorzystaniem z tej usługi mogą przekazywać Administratorowi dodatkowe dane dotyczące wyboru kanału płatności oraz numeru konta bankowego. 

4. Podanie danych osobowych jest: 

A. dobrowolne w przypadku korzystania z treści czasopisma open access na stronie internetowej;

B. warunkiem koniecznym w przypadku chęci uczestnictwa w elektronicznym procesie wydawniczym, w tym: 

 • deponowania tekstów do publikacji na prawach autorów 
 • prowadzenia prac związanych z funkcjami: redaktora, redaktora działu, redaktora technicznego, recenzenta, specjalisty DTP, indeksatora, korektora, menedżera czasopisma, menedżera subskrybcji, menedżera ds. marketingu 
 • założenia konta na prawach czytelnika w celu uzyskiwania informacji ze strony wydawnictwa i redakcji o nowo opublikowanych numerach i artykułach. 

5. Dane osobowe uczestników elektronicznego procesu redakcyjnego, w tym autorów publikacji, redaktorów, recenzentów, zgodnie z art. 89 RODO przetwarzane będą do celów naukowych i statystycznych przez cały okres udostępniania elektronicznych wersji czasopisma. Za cel naukowy uznaje się archiwizowanie artykułów i metadanych, ich udostępnianie, indeksowanie i przekazywanie do indeksowania w bazach, katalogach i serwisach naukowych. 

6. Dane osobowe potencjalnych autorów, których teksty nie zostały przyjęte do publikacji mogą zostać usunięte przez administratora po 2 latach od decyzji redakcji o niepublikowaniu. 

7. Dane osobowe użytkowników na prawach czytelników mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania użytkownika. 

III. Prawa użytkowników 

1. Każdy Użytkownik zarejestrowany w systemie elektronicznej redakcji Czasopisma posiada prawa określone w art. 15-21 RODO, z których może korzystać po uwzględnieniu warunków określonych we wspomnianych przepisach: 

 • Prawo dostępu do danych,  
 • Prawo do sprostowania danych, 
 • Prawo do bycia zapomnianym,  
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania, 
 • Prawo do przenoszenia danych,  
 • Prawo do złożenia sprzeciwu. 

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do edycji swojego konta i zmiany uprzednio przekazanych danych, za wyjątkiem loginu systemowego. Z poziomu aplikacji może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji ze strony wydawnictwa i redakcji czasopism posadowionych na Platformie. 

3. Skorzystanie z praw określonych w punkcie III.1 następuje po uprzednim zgłoszeniu do Administratorwii drogą elektroniczną pod adres e-mail: mwato@asp.krakow.pl 

IV. Prawa Administratora 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych. 

2. Administrator ma prawo udostępniać dane Użytkowników oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa. 

3. Administrator może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających, na podstawie udzielonej im pisemnej zgody oraz warunków określonych w art. 28 RODO.  

4. Dane mogą być przekazywane: 

A. procesorom w związku ze zleconą usługą administracji i wsparcia technicznego Czasopisma; 

B. wydawcom systemów analitycznych Google Analitycs, AddThis 

C. wydawcom baz i katalogów indeksujących: 

 • Google Scholar 
 • Crossref Metadata Search
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 


V. Zabezpieczenie danych osobowych 


System elektronicznej redakcji zaszyfrowany z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Wprowadzane hasła użytkowników są szyfrowane. 

VI. Pliki cookie 


System elektronicznej redakcji wykorzystuje pliki cookie, które służą do identyfikacji przeglądarki odwiedzających. Dzięki zebranym informacjom Administrator chce uzyskać wiedzę o częstotliwości odwiedzin Czasopisma oraz identyfikacji jej najbardziej interesujących elementów. Uzyskane dane pozwolą Administratorowi na lepsze dostosowanie Czasopisma do potrzeb użytkowników, usprawnienia jej funkcjonowania oraz w celach statystycznych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.


Marika Wato inAW Journal redaktor prowadzący

Kontakt

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z nami! Na Twoje pytania dotyczące regulaminu odpowie Marika Wato - redaktor prowadząca "inAW Journal".

mwato@asp.krakow.pl
+48 884 616 046