RADA NAUKOWA

Rada Naukowa pisma "inAW Journal" złożona jest z przedstawicieli wydziałów projektowych najważniejszych polskich uczelni artystycznych. Jednocześnie do budowania naszej polityki wydawniczej zapraszamy przedstawicieli pokrewnych dziedzin, tworząc przestrzeń transdyscyplinarnej wymiany myśli i doświadczeń.

ASP logo 2020

prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Wydział Architektury Wnętrz

UAP logo 2020

prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii

ASP Wrocław logo 2020

dr hab. Urszula Smaza-Gralak prof. ASP

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Wydział Architektury i Wzornictwa

SP Gdańsk logo 2020

dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz prof. ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Architektury i Wzornictwa

SP Gdańsk logo 2020

dr hab. Maciej Świtała prof. ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Architektury i Wzornictwa

ASP Warszawa logo 2020

dr hab. Bazyli Krasulak prof. ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Architektury Wnętrz

PK logo 2020

dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki prof. PK

Politechnika Krakowska

Wydział Architektury

Już dziś zgłoś pomysł artykułu do publikacji!

Aby zgłosić artykuł do publikacji w "inAW Journal" wystarczy pomysł!

Pobierz instrukcje dla autorów, aby dowiedzieć się:

  • jak przebiega proces naboru artykułów do publikacji
  • jak wspieramy autorów w toku opracowania tekstu
  • jak zgłosić swój pomysł na artykuł naukowy
INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

Czasopismo "inAW Journal" powstało dzięki dofinansowaniu w ramach Projektu "Projektowanie Przyszłości - Program Rozwoju Akademii im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018 - 2022"

Logotypy